Vodní nádrže

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Venkovní bazény jsou u nás ve stále větší oblibě. Ačkoli tyrkysová barva, kterou je bazén uvnitř natřen může být za jistých okolností přitažlivá, v architektuře zahrady působí jako pěst na oko. Pokud chcete mít vodu stále průzračnou, je třeba péči o ni věnovat zvýšenou pozornost a nemalé finanční prostředky na různé “čistící” chemikálie. Málokdo však ví, že příroda může celou záležitost lehce obstarat sama a zadarmo. Pochopitelně k tomu však potřebuje určité podmínky.

Než se rozhodnete pro koupi zahradního bazénu, popřemýšlejte nejprve o „přírodnější“ variantě – viz níže. Jedinečným způsobem můžete totiž propojit okrasné zahradní jezírko s bazénem na koupání. Chytře dosáhnete toho, že bazén vůbec nezasáhne estetiku vaší zahrady (ba naopak) a navíc bude takřka bezúdržbový jak finančně, tak manuálně a s čistou vodou. Obecně platí, že čistota vody se zvyšuje s velikostí nádrže. Čisté vody lze dosáhnout tedy jen u nádrží o celkové rozloze minimálně 5 x 5 m.

Přírodní bazény se skládají ze dvou částí. První část je klasický bazén zbudovaný z pevné fólie. Na dně je vrstva písku, překrytá štěrkem, na kterém je poslední vrstva tvořená z oblázků. Tím je zajištěno mechanické čištění vody. Písek působí jako přírodní filtr, štěrk a oblázky zabraňují jeho víření a tím opětovnému znečištění a kalení vody.

Avšak aby byla voda čistá, nestačí ji čistit pouze mechanicky. Zakalení vody totiž způsobuje mikroskopický fytoplankton (rostlinný plankton). Pro boj s ním slouží hlavně druhá část – mokřadní zóna. Ta je s hlavní nádrží sice propojena, ale vymodelovaný val je částečně odděluje. Rozvoj fytoplanktonu, řas a sinic, které negativně ovlivňují kvalitu vody, způsobuje hlavně přebytek živin. Vodní rostliny rostoucí v mokřadní části nádrže tyto živiny účinně odčerpávají. Zároveň podporují rozvoj zooplanktonu (živočišný plankton), jehož hlavní potravou je právě nežádoucí fytoplankton. Dalším účinným prostředkem v boji s řasami je prokysličování vody. To opět z velké části zajišťují mokřadní rostliny, avšak lze jim pomoci vodotryskem či menším vodopádkem, který ústí do mokřadní zóny. Poslední možností jak omezit rozvoj řas je částečné zastínění nádrže.

Zastínění efektivním způsobem zajistí mokřadní flóra, zejména přítomná makrovegetace (orobinec, puškvorec, chrastice,…) vysazená z jižní strany nádrže. Navíc je tato vegetace daleko efektnější a patří k vodě daleko více než tolik oblíbené “tůjky” a přirozeným způsobem zabraňuje zvědavým pohledům sousedů. Pokud je celá nádrž vhodně naprojektována a vyhotovena, lze dosáhnout přírodní rovnováhy mezi poměrem fytoplanktonu a zooplanktonu a tím i zcela průzračné vody. Ke všemu se můžete při koupání kochat bující a kvetoucí vegetací v mokřadní zóně a přitom ještě sledovat vzdušné akrobacie pestrých vážek za tichého ševelení rákosových listů. Navíc nemusíte mít strach z toho, že chemikálie určené k čištění vody v klasických bazénech, které mají za úkol zlikvidovat fytoplankton, nezlikvidují po delším máčení nakonec i vás. Ke všemu se stane takovýto bazén nedílnou a půvabnou součástí vaší zahrady a nikoli tyrkysovou ohyzdou!

Napsat komentář