ČSOP JARO Jaroměř

logo_jaro

 

Naše „mateřská“ organizace, která již přes 20 let aktivně působí na poli ochrany přírody. Od zkušených pracovníků čerpáme mnoho rad a tipů. Pořádáme společné akce a vzájemně si vypomáháme.

Základní organizace 46/04 Českého svazu ochránců přírody JARO je jednou z největších a nejaktivnějších východočeských nevládních organizací zaměřených na aktivní ochranu biologicky hodnotných lokalit a populací.

Oblast jejich působení se rozkládá na ploše větší jak 15 000 km2 (více na www.jarojaromer.cz/spolek) a aktivně pečují o více jak 160 přírodovědně hodnotných lokalit rozkládajících se na ploše přes 200 ha. Tyto lokality mají zahrnuty do svého Velkojaroměřského pozemkového spolku, který je zároveň i největším pozemkovým spolkem v ČR. Intenzivně se věnují také faunistice a floristice.

Mimo to se pak také dost intenzivně zaměřují na environmentální osvětu a výchovu, ale i na další aktivity, jako je např. výstavba a provoz záchranné stanice pro zraněné a handicapované živočichy v Jaroměři, hájení ochrany přírody ve správních řízeních, výzkum a realizace projektů na ochranu i méně vzácných přírodních fenoménů.

Více informací naleznete na www.jarojaromer.cz

Napsat komentář