Kdo jsme

                                                      

 

Vznikli jsme v návaznosti na již 23 let fungující základní organizaci ČSOP JARO Jaroměř. Naším hlavním společným cílem je péče o přírodovědně hodnotné lokality a zajišťování jejich udržitelného stavu. Staráme se o lokality převážně na území pardubického regionu. Důležitou součástí naší práce je komunikace s veřejností a to hlavně osvěta v otázkách ochrany přírody a krajiny. Nabízíme přednášky pro školy, jednorázové akce pro veřejnost i dlouhodobou spolupráci na poli ochrany přírody. Chceme do ochrany přírody zapojit širší veřejnost. Přidejte se k nám!

Napsat komentář