Vítejte na webu ČSOP Pardubice

Vítáme Vás na webu základní organizací Českého svazu ochránců přírody Pardubice. Vznikli jsme v návaznosti na již 23 let fungující základní organizaci ČSOP JARO Jaroměř. Naším hlavním společným cílem je péče o přírodovědně hodnotné lokality a zajišťování jejich udržitelného stavu. Staráme se o lokality převážně na území Pardubického kraje. Důležitou součástí naší práce je komunikace s veřejností a to hlavně osvěta v otázkách ochrany přírody a krajiny. Nabízíme přednášky pro školy, jednorázové akce pro veřejnost i dlouhodobou spolupráci na poli ochrany přírody. Chceme do ochrany přírody zapojit širší veřejnost , pojďte se k nám přidat!